ჯობ გეარი წარმოადგენს რეკრუტინგულ კომპანიას, რომლის ძირითადი ფუნქციაა მოემსახუროს ორგანიზაციებს საჭირო და შესაბამისი პერსონალით დაკომპლექტებაში;

კომპანიის მისიაა შრომის ბაზარი გახადოს უფრო მოქნილი და ხელი შეუწყოს დამსაქმებლებსა და სამუშაოს მაძიებლებს ერთმანეთთან ჯანსაღი და ეფექტური კომუნიკაციის დამყარებაში.

კომპანია აღიარებს თანასწორობის პრინციპს და მიიჩნევს, რომ შრომის ბაზარი წარმოდგენილია მხოლოდ ორი, თანაბარი უფლებებისა და პასუხისმგებლობების მქონე, სუბიექტით -  „დამსაქმებლითა“ და „სამუშაოს მაძიებლით“.

ჩვენ შესახებ

 

კონტაქტი 

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

Recruiting Company  |  © 2019