ჯობ გეარი ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციაა, რომელიც ემსახურება ბიზნეს სუბიექტებს საჭირო და შესაბამისი პერსონალის დაკომპლექტებით და ასევე ადამიანური რესურსების მართვასთან და ორგანიზაციულ განვითარებასთან დაკავშირებული კონსულტაციითა და პროცესების მართვით.

კომპანიის მისიაა შრომის ბაზარი გახადოს უფრო მოქნილი, ხელი შეუწყოს დამსაქმებლებსა და სამუშაოს მაძიებლებს განვითარებაში, ასევე ერთმანეთთან ჯანსაღი და ეფექტური კომუნიკაციის დამყარებაში.

კომპანია აღიარებს თანასწორობის პრინციპს და მიიჩნევს, რომ შრომის ბაზარი წარმოდგენილია მხოლოდ ორი, თანაბარი უფლებებისა და პასუხისმგებლობების მქონე, სუბიექტით -  „დამსაქმებლითა“ და „სამუშაოს მაძიებლით“.

ჩვენ შესახებ

ჩვენი გუნდი

IMG_8908.jpg

ჯობ გეარის დამფუძნებელი

eka.jpg

ბიზნეს 

პარტნიორი

102263893_251825436118687_29733498701560

ბიზნეს

პარტნიორი

103048781_278874203256337_15818586589721

ბიზნეს განვითარების მენეჯერი

ჩვენი აქტივობები

 

მოგვწერეთ