ჯობ გეარი ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციაა, რომელიც ემსახურება ბიზნეს სუბიექტებს საჭირო და შესაბამისი პერსონალის დაკომპლექტებით და ასევე ადამიანური რესურსების მართვასთან და ორგანიზაციულ განვითარებასთან დაკავშირებული კონსულტაციითა და პროცესების მართვით.

კომპანიის მისიაა შრომის ბაზარი გახადოს უფრო მოქნილი, ხელი შეუწყოს დამსაქმებლებსა და სამუშაოს მაძიებლებს განვითარებაში, ასევე ერთმანეთთან ჯანსაღი და ეფექტური კომუნიკაციის დამყარებაში.

კომპანია აღიარებს თანასწორობის პრინციპს და მიიჩნევს, რომ შრომის ბაზარი წარმოდგენილია მხოლოდ ორი, თანაბარი უფლებებისა და პასუხისმგებლობების მქონე, სუბიექტით -  „დამსაქმებლითა“ და „სამუშაოს მაძიებლით“.

ჩვენ შესახებ

ჩვენი გუნდი

რეზო ხარაბაძე

ჯობ გეარის დამფუძნებელი

ეკა კუპრეიშვილი

ბიზნეს 

პარტნიორი

თამარ გედენიძე

ბიზნეს

პარტნიორი

ნიკა ბაძაღუა

ბიზნეს განვითარების მენეჯერი