თამარ გედენიძე - ჯობ გეარის ბიზნეს პარტნიორი

თამარი პროფესიით ეკონომისტია, შრომის ბაზრის კონსულტანტია.

 

მას აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება როგორც საჯარო, ასევე არასამთავრობო და სამთავრობოთაშორისო სექტორში მუშაობის;

მისი  გამოცდილება  უკავშირდება შრომის ბაზარს და დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა პროექტებს.

თამარი ასევე ატარებს ტრენინგებს კარიერის დაგეგმვის, სამუშაოს ძიების ტექნიკური უნარ-ჩვევების განვითარების, შრომის ბაზარზე ქცევის წესების, პიროვნული განვითარების და სხვა შესაბამისი მიმართულებებით.

თამარი დღეს ჯობ გეარის ბიზნეს პარტნიორია.

+995 577 96 15 42

HR & Recruiting Company  |  © 2019

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • YouTube