პერსონალის განვითარება

კომპანია ჯობ გეარი გთავაზობთ პერსონალის განვითარებასთან დაკავშირებული პროცესების სრულად მართვას.

პერსონალის განვითარება გულისხმობს შემდეგი პროცესების მართვას:

  • პერსონალის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება;

  • პერსონალის განვითარების საჭიროებების იდენტიფიკაცია;

  • შიდა და გარე ტრენინგების ორგანიზება;

  • საორიენტაციო ტრენინგების მეთოდოლოგიის შემუშავება;

  • ტრენინგების ეფექტურობის გაზომვა.

ჯობ გეარის მიერ პერსონალის განვითარებით დამკვეთი დაზოგავს მეტ ფინანსურ, ადამიანურ და დროით რესურსს, ვიდრე HR თანამშორმლის აყვანით ან დამატებით.

choose.png
ukukavshiri.png
xelfasi.png
gatavisufleba.png
admin.png

+995 577 96 15 42

HR & Recruiting Company  |  © 2019

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • YouTube