პერსონალის შერჩევა

ჯობ გეარი გთავაზობთ პერსონალის შერჩევასთან დაკავშირებული პროცესების სრულად მართვას.

პერსონალის შერჩევა გულისხმობს შემდეგი პროცესების მართვას:

 • ვაკანსიის საჭიროების განსაზღვრა;

 • ვაკანსიის ტექსტის შემუშავება;

 • ვაკანსიის გამოცხადება, გავრცელება;

 • შემოსული განაცხადების გადარჩევა;

 • ტესტირების / ჯგუფური გასაუბრების / ინდივიდულაური გასაუბრებების წარმოება;

 • გადაწყვეტილების მიღება;

 • შეთავაზების მომზადება, გაგზავნა, კანდიდატთან შეთანხმების უზრუნველყოფა;

 • შრომითი ხელშეკრულების დადება.

ჯობ გეარის მიერ პერსონალის შერჩევასთან დაკავშირებული პროცესის მართვით დამკვეთი დაზოგავს მეტ ფინანსურ, ადამიანურ და დროით რესურსს, ვიდრე HR თანამშრომლის აყვანით ან დამატებით.

ukukavshiri.png
ganvitareba.png
xelfasi.png
gatavisufleba.png
admin.png

+995 577 96 15 42

HR & Recruiting Company  |  © 2019

 • White Facebook Icon
 • White LinkedIn Icon
 • YouTube