ორგანიზაციის სტრუქტურის ფორმირება

ორგანიზაციის სტრუქტურის ფორმირება გულისხმობს მთელი რიგი ღონისძიებების გატარებას, რომელიც უზრუნველყოფს ორგანიზაციის განვითარების ეტაპის შესაბამისი სტრუქტურის შექმნას.

მომსახურების შედეგად დამკვეთი მიიღებს კომპანიის განვითარების ეტაპთან და სტრატეგიასთან შესაბამის სტრუქტურას.

ორგანიზაციის სტრუქტურის ფორმირება მოიცავს შემდეგ ნაბიჯებს:

  • ინტერვიუ დამკვეთთან და სხვა ტოპ მენეჯმენტის წევრებთან;

  • არსებული სტრუქტურის გაცნობა ანალიზი;

  • სტრუქტურის დრაფტ ვერსიის მომზადება;

  • მიმდინარე პროცესების შესწავლა;

  • კომპანიის სტრატეგიის დოკუმენტის გაცნობა, შესწავლა;

  • სამუშაო შეხვედრა შესაბამის ჯგუფთან ერთად;

  • საბოლოო სტრუქტურის ფორმირება, შესაბამის ჯგუფთან პრეზენტაცია.

auditi.png
optimisation.png
gazomva.png
shefaseba.png
motivacia.png
diagnostireba.png

+995 577 96 15 42

HR & Recruiting Company  |  © 2019

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • YouTube